Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık

Gözümüzden sakındığımız yavrularımız büyürken bazen zorlandığımız zamanlar olabilir. Bu zamanlarda bir uzmana danışmak ailelerin yükünü hafifletmede yardımcı olur. Beklenmeyen durumlar karşısında aileler hayal kırıklığı, çaresizlik, yeterince iyi olamamak gibi duygular yaşayabilirler. Aile görüşmeleri, danışmanlığın önemli bir bölümünü oluşturur.

Çocuğun doğumundan bu güne kadar yaşanan olaylar değerlendirilir ve aile tutumları incelenir. Aileler şeffaf ve yalın bir dille getirilen problemin değerlendirmesine yardımcı olur.

Terapist, gençlerin ve çocukların yaşadığı problemlerin çözümünde rehberlik eder. Zaman içinde kurulan güven ve empatik anlayış problemli davranışın analiz edilmesi ve akılcı çözüm yollarının bulunmasına yardım sağlar. Seanslara düzenli devam edilmesi iyilik halinin sürdürülmesi için önemlidir. Çocuklar ve gençlerle görülen bazı sorunlar aşağıdaki gibidir:

• Gelişimsel sorunlar
• Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)
• Tırnak yeme
• Parmak emme
• Karşı gelme
• Okul uyumsuzluğu
• Akran ilişkilerinde yaşanılan sorunlar
• Depresyon
• Kaygı
• Aile çocuk iletişimi
• Kayıp, yas sorunları
• Evlat edinme
• Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)
• Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum
• Ayrılık Anksiyetesi
• Uyku bozuklukları
• Yeme bozuklukları
• Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler
• Seçici dilsizlik / sessizlik
• Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)
• Boşanma sonrası adaptasyon sorunları
• Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme
• Evlatlık alınma / edinilme durumu
• Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler
• Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak
• Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik
• Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,
• İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,
• Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler