BDT

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

Bilişsel Davranışçı Terapi son yıllarda oldukça tercih edilen bir terapi yöntemidir. Hem terapi maliyetleri hem de terapiye harcanan zaman düşünüldüğünde günümüz şartlarında insanların terapiye gitmeyi neden ertelediği anlaşılabilir. Yeni çağın getirdiği bilimsel bir terapi yöntemi olan Bilişsel Davranışçı Terapiye kısaca bir göz atalım:
Danışan getirdiği sorun karşısında terapisti ile beraber

• Duygu
• Düşünce
• Davranışları teker teker ele alır.

Danışan seansta öğrendiği becerileri benzer problemler karşısında yaşam boyu kullanabilir, sorun çözme becerisini arttırır. Anksiyete bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları, fobiler, obsesif komplusif bozuklukların tedavisinde kullanılır. Yapılan araştırmalar gösterir ki psikiyatrik ilaçlardan bile etkili olduğu durumlar vardır.