Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Kişilerin baş edemedikleri durumlar karşısında profesyonel destek veren, bireysel çerçevede ele alınan bir tedavi yöntemidir. Psikoterapi, yaşanan problemlerin kaynağına iner çözüm adına yeni adımlar sunar ve kişinin kendi içsel kaynaklarını kullanmayı hedefler. Pek çok konuyu içerir.

Travmatik yaşantılar Stres/Stresle başetme Aile ici şiddet Uyku problemleri Günlük hayatı etkileyen durumlar Öfke problemleri Kaygılar Kendini ifade etmekte zorluk Performans kaygısı Korkular Kayıp ve yas süreçleri Kişilik bozuklukları / kişilik örgütlenmeleri iş hayatında yaşanan sorunlar Bdt Bilişsel Davranışçı Terapi son yıllarda oldukça tercih edilen bir terapi yöntemidir. Hem terapi maliyetleri hem de terapiye harcanan zaman düşünüldüğünde günümüz şartlarında insanların terapiye gitmeyi neden ertelediği anlaşılabilir.

Yeni çağın getirdiği bilimsel bir terapi yöntemi olan Bilişsel Davranışçı Terapiye kısaca bir göz atalım: Danışan getirdiği sorun karşısında terapisti ile beraber • Duygu • Düşünce • Davranışları teker teker ele alır. Danışan seansta öğrendiği becerileri benzer problemler karşısında yaşam boyu kullanabilir, sorun çözme becerisini arttırır. Anksiyete bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları, fobiler, obsesif komplusif bozuklukların tedavisinde kullanılır. Yapılan araştırmalar gösterir ki psikiyatrik ilaçlardan bile etkili olduğu durumlar vardır.